AAU Update

Event

PhD defense, Marie Kjærgaard Larsen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Marie Kjærgaard Larsen, Kæbekirurgisk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Corticosteroid and cryotherapy in mandibular third molar surgery

Time

28.05.2021 kl. 14.00 - 17.00

Description

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 28. maj 2021 kl. 14.00

Grundet Covid-19 situationen vil forsvaret afholdes online via Zoom.
Tilmelding til forsvaret kan ske ved e-mail til inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk


Vejledere

Thomas Starch-Jensen, klinisk professor, overtandlæge, ph.d.
Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Thomas Kofod, ledende overtandlæge, ph.d.
Kæbekirurgisk Afdeling, Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital


Bedømmere

Jens Brøndum Frøkjær (chairman), klinisk professor, overlæge, ph.d.
Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Sven Erik Nørholt, klinisk professor, overtandlæge, ph.d.
Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

Romina Brignardello-Petersen, DDS, MSc, ph.d.
Health Research Methods, Evidence, and Impact Faculty of Health Sciences, McMaster University Hamilton Ontario, Canada

 

Om ph.d.-afhandlingen

Smerte, nedsat gabeevne og hævelse er velkendte komplikationer til kirurgisk fjernelse af visdomstænder. Sygemelding og nedsat livskvalitet opleves ligeledes af mange patienter efter fjernelse af visdomstænder som følge af smerte og hævelse. Forskellige profylaktiske foranstaltninger anvendes derfor ofte med det formål at reducere det postoperative ubehag.

Nærværende ph.d.-afhandling har til formål at undersøge, om methylprednisolon og kryoterapi kan nedsætte eller minimere postoperativt ubehag efter kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben.

Afhandlingen består af fem artikler herunder to systematiske oversigtsartikler og tre randomiserede kontrollerede undersøgelser omhandlende anvendelsen af forskellige doser af methylprednisolon og kryoterapi i forbindelse med kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben.

På baggrund af ovenstående undersøgelser kan det konkluderes, at hverken methylprednisolon eller kryoterapi mindsker postoperativt ubehag eller forbedrer livskvaliteten efter kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben. Imidlertid er der behov for yderligere undersøgelser involverende andre fabrikater af kortikosteroider, højere doser, alternative administrationsveje samt længere varighed af kryoterapi eller andre applikationsmetoder i forbindelse med kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben før evidensbaseret kliniske retningslinjer kan anbefales.

Host

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Address

Online via Zoom

Registration Deadline

27.05.2021 kl. 12.00

Register at

inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk